Sayfa Menüsü
TwitterFacebook
Kategori Menüsü

Bilişim & İnternet

Günümüzde hiçbir siyasi partinin Bilişim ve İnternet konusunu göz ardı etmesine imkan yok.  İçinde bulunduğumuz çağın “Bilgi Çağı” olduğu gerçeği hemen herkesin malumu olduğundan herhangi birinin çıkıp da “Bilişim ve İnternet sektörleri gereksiz ve önemsizdir” demesinin de imkanı yok.

Bu nedenle Liberal Demokrat Parti olarak zaten herkesin malumu olanı daha da vurgulamaya gerek görmüyor sadece LDP politikalarının bu sektörlere nasıl katkı yapacağını açık ve net bir şekilde anlatmayı seçiyoruz.

Öncelikle LDP’nin genel ekonomik politikalarının ve ekonomiye bakış açısının Bilişim ve İnternet sektörleri açısından önemini vurgulamak gerekir.

LDP, “Ankara Partileri”nin aksine girişimci ve sermayedara düşman olmayan, hürriyetçi bir ekonomi anlayışına sahiptir.  LDP ekonomik ve teknolojik gelişmelerin, istihdamın ancak özgür bir özel sektör tarafından yaratılabileceğine inanır.  Kısaca LDP iktidarında, önünde bürokratik engellemeler olmayan, %10’u geçmeyecek vergiler sayesinde büyüme imkanına sahip bir özel sektör ekonomisi esas olacaktır.

Bununla birlikte LDP iktidarı tarafından gerçekleştirilecek özelleştirmeler, Türk Telekom gibi, her sektörün olduğu gibi Bilişim ve İnternet sektörlerinin de önünü açacak, bugün devletin bu işlerle meşgul olması sebebiyle ortaya çıkan birçok problem ortadan kalkacaktır.  Örneğin bugün İnternet altyapısı sağlayan bir çok şirket bunu Türk Telekom’un haksız rekabeti, engellemeleri ve hantal yapısı nedeniyle yeterince altyapı sağlayamamasına rağmen yapmaya çalışmaktadır.

Liberal Demokrat Partinin genel ekonomi anlayışı yanında bazı özel politikaları ve projeleri de Bilişm ve İnternet sektörlerinin gelişmesinde çok önemli rol oynacaktır.

Bunlardan ilki ve en önemlilerinden bir LDP’nin Eğitim Politikasıdır.  LDP iktidarında eğitim tamamiyle özel sektöre devredilecek, devlet sadece ilk sekiz sene fakir olduğunu beyan eden herkese tam eğitim bursu verecektir.  Eğitim özel sektöre devredildikten sonra müfredat da serbest bırakılacak, devletin hantal yapısı yüzünden güncel tutulamayan müfredat, özel sektör dinamizmi sayesinde çağın gereklerine uygun olacaktır.

Bu reformun en çok Bilişim ve İnternet alanına yarayacağı da açıktır.  Her gün gelişen ve yenilenen Bilişim ve İnternet teknolojilerine devletin hantal yapısı ile ayak uydurması da zaten beklenemez.  Şu anda Microsoft ve Cisco gibi firmaların verdiği özel kurslar bu reform sonrası rahatlıkla okul (lise ve üniversite) müfredatlarına girecek, bu ve bunlar gibi bir çok firma okullara ve müfredatlarına sponsor olabileceklerdir.

Üstelik LDP’nin “Eğitime sıfır vergi” politikası, eğitim kurumlarının giderlerini azaltacak, bu kurumların teknolojik altyapı kurmalarını kolaylaştıracakır.  Teknolojik bakımdan gelişmiş eğitim kurumlarının vereceği eğitimin, Bilişim ve İnternet sektörlerine yetişmiş bireyler sağlayacağı da açıktır.

LDP’nin özellikle internet sektörüne büyük avantajlar sağlayacak bir başka politikası ise Medya politikasıdır.  LDP medyayı kilit bir sektör olarak görmekte, interneti ise medyanın bir parçası olarak düşünmektedir.

LDP’nin “Medya Politikası” medyaya sıfır verginin yanı sıra, RTÜK gibi medyanın özgrlüğünü engelleyen kurumların ve kanunların fesh edilmesine dayanır.  Kısaca LDP iktidarında hiçbir internet firması bir kuruş vergi vermeyecek, bugünkü gibi devlet kurumlarının baskısı altında olmayacaklardır.

Toparlamak gerekirse LDP iktidarında, LDP politikaları sayesinde Bilişim ve İnternet sektörleri sadece eskiye nazaran daha iyi durumda olmayacak, dünyada hiçbir ülkede olmadığı kadar gelişme imkanı bulacak, çok kısa bir sürede dünyada söz sahibi konumuna gelecektir.