Sayfa Menüsü
TwitterFacebook
Kategori Menüsü
Çocuklarımıza Layık Gördükleri Eğitim Sistemi

Çocuklarımıza Layık Gördükleri Eğitim Sistemi

 

Her eğitim öğretim yılı başladığında, eğitimde yaşanan sancılı süreçlerden, sistem sorunlarından ve sıkıntılarından bahsedilir. Şu bir gerçek ki; eğer amaç mükemmele ulaşmaksa, sorun hep olacaktır. Ancak asıl sorgulanması gereken; bu sorunlara nasıl yaklaşıldığı, konunun muhataplarının istek ve önerilerinin ne kadar dikkate alındığıdır.

Siyasi iktidarın artık rutin yönetim şekli haline gelen “ben yaptım oldu” şeklindeki dayatmacı yaklaşımı; maalesef eğitim seviyemizin uluslararası ölçüm ve değerlendirmelerde her geçen yıl, olduğu konumdan daha da geriye düşmesine sebep olmaktadır.

Çocuklarımızın gelecek hayalleri, onlara umut bağlayan ailelerin istekleri, eğitim ve öğretim camiasında hizmet veren fedakâr öğretmenlerin istek ve çözüm önerileri dikkate alınmamaktadır.

Geçmişte yapılan yanlışların daha vahimi, aynı devletçi kafa ve dayatmacı yaklaşımla yapılmaya devam etmektedir.

Evrensel değerlerden her geçen yıl daha da uzaklaşan, öğrenciye seçme hakkı bırakmayan, akıl, bilim ve sorgulamadan uzak, seküler çağdaş çizginin dışına atılan eğitim sistemi; çocuklarımızın geleceği ile birlikte, ülke geleceğini de sıkıntıya sokacak sebeplerin başında olacak gibi görünmektedir.

Siyasi iktidar için önemli olan; kendine biat edecek, sorgulamayacak, ne isterse yapacak; kendi deyimiyle “kindar ve dindar bir nesil yetiştirmek” (!) Ve bunu gerçekleştirmek için “din”, “maneviyat”, “milli değerler” ve “gelenek” gibi tabu olabilecek argümanları arkasına alarak gereken her şeyi yapmaktadır. -Muhatapları dışında- bir kişinin iki dudağının arasında çözülmeye ve şekillendirmeye çalışıldığı bir sistemin ne evrenselliğinden ne demokratlığından, ne özgürlüğünden, ne de sağlam bir gelecek inşa etmesinden bahsedemeyiz.

Bugün geldiğimiz noktada geçmişte devletçi yaklaşımlardan yana olanların bile, çocuklarını daha iyi eğitim ve öğretim alabilmeleri için özel okullara, yabancı okullara göndermeyi tercih ettiklerini görmekteyiz. Hatta aynı tercihi, şu anki eğitim sistemini savunanların ve eğitim sistemini belirlemede yetki sahibi olanların da yaptıklarını görüyoruz…

Ve Liberal Demokrat Parti olarak soruyoruz: Kendi çocuklarınıza layık görmediğiniz bir sistemi, ülkemiz insanına, çocuğuna hangi hakla layık görmekteziniz?

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Gültekin TIRPANCI
Liberal Demokrat Parti
Genel Başkanı