Liberal Demokrat Parti

DIŞ İLİŞKİLER

DAHA İYİ DIŞ İLİŞKİLER
MÜMKÜN!

Liberal Demokrat Parti, Türkiye’nin uluslararası alanda güçlü ve etkin bir rol oynamasını hedefleyen bir dış politika izler. Bu politika, barışçıl işbirliği, diyalog, demokrasi, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü ve ekonomik kalkınma gibi temel değerler üzerine inşa edilir. Parti, Türkiye’nin ulusal çıkarlarını koruyarak, bölgesel ve küresel düzeyde sorunların çözümüne katkı sağlamayı, barışçıl çözümler ve diplomatik diyalog yoluyla uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi amaçlar.

 

 1. Barış ve İşbirliği

Liberal Demokrat Parti, dünya genelinde barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları destekler. Türkiye’nin, komşularıyla, bölgesel ve küresel aktörlerle barışçıl işbirliğini teşvik etmesi, çatışma ve krizlerin diplomatik yollarla çözülmesine katkı sağlar. Parti, insani yardım çalışmalarına destek verir ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, insani krizlerin çözümüne yönelik çabaları destekler.

 

2. Avrupa Birliği İlişkileri

Liberal Demokrat Parti, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğini stratejik bir hedef olarak benimser. AB üyeliği, Türkiye’nin ekonomik, politik ve sosyal alanda standartların yükseltilmesine ve reform süreçlerinin hızlandırılmasına katkı sağlar. Parti, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü gibi temel değerlerin AB normlarıyla uyumlu hale getirilmesini teşvik eder.

 

3. Ekonomik İşbirliği ve Ticaret

Liberal Demokrat Parti, Türkiye’nin ekonomik çıkarlarını koruyarak uluslararası ekonomik işbirliğini önemser. Türkiye’nin dış ticaretini çeşitlendirmesi ve yatırımlarını artırması, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir büyüme için kritik önem taşır. Parti, adil ticaret anlaşmalarının yapılmasına yönelik çabaları destekler ve uluslararası ekonomik sistemin, adil ve eşitlikçi bir yapıya dönüşümüne katkı sağlar.

 

4. Bölgesel İşbirliği

Liberal Demokrat Parti, Türkiye’nin komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmasını ve bölgesel işbirliğini güçlendirmesini destekler. Sınır ötesi işbirliği, terörle mücadele, enerji güvenliği ve ekonomik kalkınma gibi ortak sorunların çözümüne yönelik çabaları önemser. Bölgesel entegrasyon ve işbirliği projelerinin hayata geçirilmesi, bölge ülkeleri arasındaki güveni artırır ve ortak çıkarlara dayalı uzun vadeli ilişkilerin temelini oluşturur.

 

5. İnsan Hakları ve Demokrasi Diplomasisi

Parti, insan haklarının korunmasını ve demokrasinin güçlendirilmesini dış politika önceliği olarak benimser. Türkiye’nin insan hakları ihlallerine karşı duyarlı bir tutum sergilemesi, uluslararası toplumun güvenini kazanmasına ve ülkenin itibarının artmasına yardımcı olur. Demokrasi diplomasisi aracılığıyla, diğer ülkelerde demokratik reformların teşvik edilmesi, uzun dönemde daha istikrarlı ve özgür bir dünya yaratmayı hedefler.