Liberal Demokrat Parti

HUKUK

DAHA İYİ BİR HUKUK
MÜMKÜN!

Liberal Demokrat Parti, adalet ve yargı sisteminin etkin, bağımsız ve tarafsız işlemesi için çaba sarf eder. Parti, hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı bir yargı sistemi oluşturmayı hedefler. Adaletin sağlanması ve yargı mekanizmasının güvenilirliğinin artırılması, Türkiye’deki toplumsal huzur ve demokratik gelişim açısından büyük önem taşır.

 

 1. Hukukun Üstünlüğü ve Bağımsız Yargı

Liberal Demokrat Parti, hukukun üstünlüğü ilkesine vurgu yapar ve yargı sisteminin tam bağımsızlık içinde işlemesini savunur. Yargının siyasi ve diğer dış etkenlerden bağımsız olması, tarafsız kararların alınmasını sağlar ve toplumun adalet sistemi üzerindeki güvenini artırır.

 

2. Adil ve Hızlı Yargılanma Hakkı

Parti, adil yargılanma hakkının korunması ve yargılama süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine önem verir. Uzun süren yargılama süreçleri, adaletin zamanında yerine getirilmesini zorlaştırır ve mağduriyetlere yol açabilir. Hızlı ve adil yargılamaların teşvik edilmesi, adaletin sağlanmasında kritik bir adımdır.

3. Yargı Reformu ve Şeffaflık

Liberal Demokrat Parti, yargı sisteminin sürekli olarak gözden geçirilerek reformlara tabi tutulmasını savunur. Yargı reformları, sistemin etkinliğini artırır, yargılamaların daha şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Reformlarla birlikte, yargı sistemindeki güven ve adalet duygusu güçlenir.

 

4. İnsan Hakları ve Ceza Reformu

Parti, insan haklarının korunması ve temel özgürlüklerin güvence altına alınmasını önemser. Ceza reformlarıyla birlikte, tutukluluk sürelerinin makul düzeyde tutulması, suçluların rehabilite edilmesi ve topluma yeniden kazandırılması hedeflenir. İnsan haklarına saygılı bir ceza sistemi, adil bir toplumun temel yapı taşlarından biridir.

 

5. Hukuki Yardım ve Erişilebilirlik

Liberal Demokrat Parti, hukuki yardım hizmetlerinin genişletilmesini ve toplumun hukuki süreçlere erişimini kolaylaştırmayı destekler. Özellikle ekonomik olarak dezavantajlı kesimlerin hukuki haklarını koruyabilmeleri için adil ve erişilebilir bir hukuki yardım sistemi kurulması öncelikli hedefler arasındadır.