Sayfa Menüsü
TwitterFacebook
Kategori Menüsü
LDP’den Adalet Yürüyüşüne Katılma Kararı

LDP’den Adalet Yürüyüşüne Katılma Kararı

Liberal Demokrat Parti bilhassa son yıllarda toplumda adalet duygusunun derinden sarsılmasına neden olan Anayasa değişikliklerinden ve iktidar uygulamalarından büyük endişe duymaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde ülkemizin mahkumiyet ve tazminat şampiyonu olması, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere itibarlı uluslararası kurumların raporlarındaki eleştiriler, kamu vicdanını derinden yaralayan birbiri ile çelişkili yargı kararları bu endişelerimizin haklılığını ortaya koymaktadır.

Yargı erkinin tarafsızlığı ve bağımsızlığından şüphe duyan bir toplumda, ‘adalet devletin temelidir‘ ilkesi gereği devlet ve devlete güven temelinden sarsılıyor demektir.

Ülkemizde yargıya güven o kadar dibe vurmuştur ki, anamuhalefet partisi CHP bile Anayasaya aykırı olduğunu düşündüğü konuları ‘nasıl olsa kaybederiz‘ endişesiyle Anayasa Mahkemesine götürmeye çekinir hale gelmiştir.

Liberal Demokrat Parti kuruluşundan beri, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının önemine, adalete güvenin yeniden tesisine yönelik toplum bilincini arttıracak her girişime, partiler ve ideolojiler üstü bir yaklaşımla destek vermiştir, vermeye de devam edecektir.

Bu çerçevede, Genel Başkanımız Sn. Gültekin Tırpancı ve partililerimizden oluşacak bir grup, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimince Ankara’dan İstanbul’a yapılmakta olan ADALET YÜRÜYÜŞÜ’ne destek, dayanışma ve tarihe not düşme amacıyla, Sakarya kısmına sembolik olarak katılacaklardır.

Basınımzın ve kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.

LİBERAL DEMOKRAT PARTİ
GENEL SEKRETERLİĞİ